Associació Musical Santa Cecília d’Almenara

 

L’Associació Musical Santa Cecília d’Almenara es va constituir el 15 de novembre del 1979 com a entitat cultural i quedà inscrita al Registre Provincial d’Associacions del Govern Civil de Castelló amb el número 430. Els seus promotors foren els senyors: José Castelló Martí, Bautista Adsuara Sevillá, José Arañena Aragó, José A. Forner Casanova, Vicente Royo Blat, José A. Martínez Navarro i Francisco Antonino Cerezo.

Els principals objectius estan definits en l’article 3r dels estatuts: La Societat Musical tindrà per objectiu o finalitat promoure, fomentar i difondre la música i la cultura, procurant la formació cultural de socis, veïns i ciutadans en general de nostre poble; i en especial i principalment mitjançant l’ensenyança de la música i la formació musical.

Actualment, la Societat Musical té prop de tres-cents socis. El primer president electe de la societat va ser En José Castelló Martí. L’actual president és En Andrés Comas Rubio.

Socis

Com tota associació, l’Associació Musical Santa Cecília d’Almenara, està constituïda per socis. Avui en dia, la nostra associació està formada per més de 300 socis, gràcies als quals fan que el nostre treball tinga sentit.

El ser soci, no sols implica el aportar uns ingressos anuals a la associació, sinó que comporta una sèrie d’avantatges que altres no poden tindre. Aquestos avantatges són, entre d’altres, tindre veu i vot a les assemblees convocades, aprendre música i estar informats de totes les activitats que es duen a terme a la nostra associació, ja siguin concerts de la banda, audicions, etc.

Es per tot açò, que l’Associació Musical Santa Cecília d’Almenara anima a tot aquell que tinga interès a col·laborar amb esta tasca socio-cultural tan important per al nostre poble, que es faça soci de la nostra entitat i gaudir dels avantatges que li ofereix la música.