Per tal de ser una societat més avançada, plural i transparent, estem treballant en aquest nou espai per que tothom tinga accés a un portal on veure en que destinem els nostres ingressos.

Pròximament, inaugurarem aquesta nova eina.

Gràcies.